easytravel-van.com

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี

มิ่งขวัญ ฤกษ์พุฒิ

เลขที่บัญชี

023 836555 4

แจ้งชำระเงิน

เบอร์โทร
089 158 6292

Easy
Travel

Line ID
มิ่งขวัญ์

บริการรถตู้เช่า-เหมาทั่วไทย Vip 10 ที่นั่ง และ 13 ที่นั่ง

CHANGE LANGUAGE